Københavnske gader

København*- & Frederiksberg Kommune til 1925

For ikke at få for mange hits bør der indtastes mindst 3 sammenhængende bogstaver af gade/vejnavnet. Hvis du vil erstatte flere bogstaver, kan man anvende % som wild card. Et enkelt bogstav kan erstattes med _ [underscore].

 

Gadenavn:   *Brønshøj Sogn blev i 1901 udskilt af Brønshøj-Rødovre Kommune og indlemmet i Københavns kommune. Samme år blev endvidere Vigerslev, Valby og Kgs. Enghave udskilt af Hvidovre Kommune og indlemmet i kommunen. I 1902 blev hele Sundbyernes Kommune indlemmet i København.

Databasen indeholder nu 2.249 gadenavne.